Dit zijn wij

Iedereen telt mee

In een wereld die steeds verder lijkt te polariseren maakt AVROTROS zich sterk voor een Nederland waar iedereen zich thuis voelt en iedereen kansen krijgt om zich naar eigen wens en inzicht te ontwikkelen en ontplooien. AVROTROS wil een voorbeeldfunctie innemen en in zowel haar programma’s als bedrijfsvoering laten zien hoe vrijheid, verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid eruitzien. We willen laten zien hoe in een democratische samenleving individuele verschillen worden gerespecteerd en hoe we als land collectief kunnen groeien door met elkaar rekening te houden en naar elkaar om te kijken.

Dat doet AVROTROS met programma’s die zich richten op wat ons allen bindt en gelijk maakt. De omroep streeft ernaar met haar programma’s op een toegankelijke en duidelijke manier te laten zien dat tegenstellingen overbrugd kunnen worden en groepen mensen op gemeenschappelijke grond verbonden kunnen worden. Zo ontstaat een toonbeeld van een samenleving waarin we naast én met elkaar kunnen samenleven.

Gezamenlijke beleving en verbinding staan dus centraal in de programma’s, die daarnaast focussen op kunst en cultuur en op een goed geïnformeerde, veilige en rechtvaardige samenleving. Onze onafhankelijk gemaakte, kwalitatief hoogstaande programma’s dragen door hun uitnodigende, toegankelijke karakter bij aan binding, interactie en stimulering van het collectief en tot actieve deelname aan onze samenleving.

AVROTROS wil haar verbindende voorbeeldrol in de samenleving ook spelen als het gaat om innovaties. Dat streven draagt AVROTROS uit binnen de eigen organisatie en naar buiten met haar programma’s. De omroep wil een breed publiek informeren over het innoverend vermogen in Nederland en de invloed van innovatie op het dagelijks leven. Ze wil die boodschap ook door eigen ervaring uit kunnen dragen, onder meer door op een innovatieve en duurzame manier om te gaan met personeel en materiaal. Die insteek leidt tot hoge tevredenheid onder de medewerkers en via dat tevreden personeel weer tot een positieve impuls richting de maatschappij.

AVROTROS is op elk gebied direct betrokken bij de Nederlandse samenleving, draagt bij aan de culturele ontwikkeling en stimuleert het saamhorigheidsgevoel van alle inwoners. AVROTROS, de omroep voor ons!