Sociaal verslag

‘We doen dit met z’n allen’

Met de ‘employee journey’ als centraal middelpunt van het personeelsbeleid wil AVROTROS als werkgever het personeel in staat stellen zowel op het werk als privé het optimale uit zichzelf te halen. Groei, vertrouwen en zelfontplooiing vormen, in combinatie met een sterke gemeenschapszin, belangrijke pijlers in dat beleid. Door over en weer open en duidelijk te communiceren is in het tweede coronajaar bij uitstek gebleken dat dit beleid vruchten afwerpt. De werktevredenheid is als vanouds hoog, het ziekteverzuim naar verhouding wederom laag en het vertrouwen van het personeel in de organisatie is wederom gestegen ten opzichte van de meting in 2015 – en groter dan ooit.

AVROTROS is een maatschappelijk betrokken en bewuste organisatie. De omroep is er altijd op gefocust om onder het personeel een hogere betrokkenheid te creëren tot baan- en functie-inhoud. Dit vanuit de gedachte dat gezond, gelukkig en gemotiveerd personeel ook een positieve impact heeft op de wereld buiten de werkplek. De verantwoordelijke rol die een publieke omroep in de maatschappij heeft, begint bij verantwoordelijkheid voor en loyaliteit naar de directe medewerkers.