Gezamenlijke beleving

De omroep voor ons

Een belangrijke opdracht van AVROTROS als publieke omroep is het versterken van de cohesie in de samenleving. Zeker in tijden van polarisatie en groeiend individualisme is het van groot belang om de maatschappij bijeen te houden en de focus te houden op wat ons gezamenlijk bindt. AVROTROS doet dit inhoudelijk door kunst- en culturele beleving in Nederland te stimuleren en bij te dragen aan de fundamenten van een eerlijke en goed geïnformeerde maatschappij. Als een omroep erin slaagt dit op de juiste manier te doen, dan kan men in de samenleving of in delen van de samenleving een groot gevoel van saamhorigheid ervaren. Dit is al jaren een belangrijke focus van AVROTROS als omroepvereniging. De omroepslogan is niet voor niets ‘De omroep voor ons’.   

Gezamenlijke beleving wordt op meerdere manieren bereikt en gaat verder dan de traditionele kijk- en luistercijfers of aantallen bezoekers van onlineplatforms. Die cijfers en het bereik zijn nooit het doel, maar altijd een middel om mensen bijeen te brengen.

AVROTROS zet zich als omroepvereniging al jarenlang in om door middel van de content die zij produceert en uitzendt een gevoel van saamhorigheid te creëren onder het Nederlandse publiek. Door in te zetten op gezamenlijke beleving worden ontmoetingen bewerkstelligd tussen (groepen) Nederlanders die elkaar anders niet zouden treffen en ontstaat interactie tussen mensen. De manier waarop heel Nederland zich inmiddels betrokken voelt bij (de deelnemers aan) het Eurovisie Songfestival is bij uitstek zo’n voorbeeld van verbinding. Het Eurovisie Songfestival is een titel die op meerdere gebieden de AVROTROS-missie en -identiteit uitstraalt. Het stimuleert kunst- en cultuurbeleving, draagt bij aan (en inspireert tot) zelfontplooiing en talentontwikkeling en heeft de genoemde verbindende factor. De nationale trots bij zowel de winst als – zoals in 2021 – de organisatie van het Europese liedjesfestijn in eigen land, is hartverwarmend groot.