Verslag Ondernemingsraad

Thuiswerkprotocol en redactiestatuut

AVROTROS beschikt over een actieve Ondernemingsraad (OR), die uit tien leden bestaat. De OR behartigt de belangen van het personeel binnen AVROTROS en heeft (pro-)actief contact met de directie over beslissingen en beleid.

In 2021 heeft de OR van AVROTROS zich met een keur aan lopende zaken beziggehouden, waaronder het thuiswerkprotocol. Eind 2020 heeft de directie de OR het thuiswerkprotocol met een instemmingsverzoek voorgelegd, waarna begin 2021 naar aanleiding van het overleg met de OR een aangepaste versie volgde, waarmee de OR heeft ingestemd. Het implementeren van het thuiswerkprotocol zal echter moeten wachten tot na de coronapandemie. In oktober 2021 bespraken de OR en de directie de nieuwe tekst voor de bruikleenovereenkomsten van apparatuur (bijvoorbeeld laptops) voor vaste medewerkers en freelancers. De tekst wordt naar aanleiding van dit overleg verder aangepast en de definitieve versie zal met instemming van de OR begin 2022 worden vastgesteld.