Verslag Verenigingsraad

Nog geen dwarsdoorsnede

De Verenigingsraad (VR) is binnen de omroepvereniging AVROTROS het orgaan dat de leden vertegenwoordigt. De VR staat AVROTROS bij met raad en daad en wordt via de leden gevoed door geluiden uit de maatschappij waar zij allen middenin staan. Juist in 2021 is dat geluid uit de maatschappij, in combinatie met de herkenbaarheid van de omroep voor de achterban, essentieel gebleken met het oog op de taken van de VR.

Door de manier waarop hij is samengesteld vormt de VR een uitermate hecht en actief orgaan, dat als dwarsdoorsnede van de Nederlandse maatschappij naadloos aansluit op het brede profiel van AVROTROS. Toch is in 2021 gebleken dat de theorie van de exacte dwarsdoorsnede en de praktijk niet helemaal overeenkomen. Ook niet binnen de deels vernieuwde VR zoals die per 1 januari 2021 is ontstaan. De VR is opgedeeld in vijf Regionale Commissies (Centrum Oost, Centrum West, Noord, Zuid Oost, Zuid West), die idealiter elk even sterk vertegenwoordigd zijn. Dat is het afgelopen jaar niet het geval geweest en het vermoeden bestaat dat door de coronacrisis potentiële nieuwe leden niet zijn bereikt. Er is de VR veel aan gelegen om die bredere dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking in de toekomst beter te weerspiegelen en hier bij de vernieuwing van de VR veel aandacht aan te schenken.